| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Turkish

Page history last edited by Blog Action Day 15 years, 10 months ago

Thanks to Opereysin.com for this great set of translations of BlogActionDay.org from English into Turkish. 

 

Page number

Original link

link in Turkish

 

  • Original text, usually a paragraph or a sentence, written in bold. -> Turkish translation of the paragraph or text. For short texts, we have used this style.

 

  • For longer texts, we have used a different style. We wrote the original text and after adding a line break , wrote the Turkish translation. Like that:

 

Something to translate

 

Turkish translation of “Something to translate” – In this case, translation will be “Something to translate”in Türkçe tercümesi

 

  • When we thought  that we had to mention something to you, we have used red color to keep it apart. For example:

(Not sure if this part is necessery, but we have translated it anyway)

 

 

  • If there is a link in the text, we wrote it’s HTML code too, changing the link to the link in Turkish. For example:

 

There is a <a href=”eng-link”>link</a> here.

 

Burada bir <a href=”turkish-link”>bağlantı</a> var.

 

 

  • Turkish meaning of “Turkish” is “Türkçe”, so using it will make sense. 
  •  

 

We are really happy to help you on translating Blog Action Day 2008 website. Please publish it quickly, because Turkish users will be happy to see it that early.

Thanks.

 

Batikan

On behalf of Opereysin.com Writers & Artists 

 

 

 

 

1

http://blogactionday.org/en/blogs/new

http://blogactionday.org/tr/bloglar/yeni

Register Your Blog: -> Blogunuzu kaydedin:

 

Your Details -> Hakkınızda

Name -> İsim

Email ->  Email

Password -> Şifre

Retype Password -> Şifrenizi tekrar yazın

Site Details -> Site Detayları

Title -> Başlık

Url -> Url

Rss - How many-> Rss - Kaç abone:

Country -> Ülke

Language -> Dil

Type of Site / Blog-Podcast-Video  -> Sitenin türü / Blog-Podcast-Video

Blog Topic -> Blog Konusu

Register -> Kaydol

 

LEFT MENU:

Who's Participating? -> Kimler katılıyor?

Register your blog -> Blogunuzu kaydedin

Update your Listing -> Kaydınızı güncelleştirin

 
 
 
 
 

2

http://blogactionday.org/en/session/new

http://blogactionday.org/tr/bloglar/yeni

 

Login to Update Your Listing -> Kaydınızı güncelleştirmek için giriş yapın

Login -> Giriş

 

Email -> Email

Password -> Şifre

Login -> Giriş

 

LEFT MENU:

Who's Participating? -> Kimler katılıyor?

Register your blog -> Blogunuzu kaydedin

Update your Listing -> Kaydınızı güncelleştirin

 

 

 

 

 

 

3

http://site.blogactionday.org/resources/

http://site.blogactionday.org/kaynaklar/

 

LEFT MENU:

Resources -> Kaynaklar

Badges, Banners & Graphics -> Rozetler, bannerlar & Grafikler

Post Ideas -> Yazı Fikirleri

Technical Help for Bloggers -> Blogcular için teknik yardım

What Can One Person Do? -> Bir kişi ne yapabilir?

 

In this section of the site, we are compiling a library of resources for bloggers participating in Blog Action Day, including <a href="http://site.blogactionday.org/resources/post-ideas/">banners for promoting the day</a>, <a href="http://site.blogactionday.org/resources/post-ideas/">ideas for posts</a> and <a href="http://site.blogactionday.org/resources/help/">technical help for bloggers</a> adding the registration code to their main post.

Sitenin bu bölümünde, Blog Action Day'e katılan blogcular için, <a href="http://site.blogactionday.org/kaynaklar/bannerlar-resimler/">günü hatırlatan bannerlar</a>, <a href="http://site.blogactionday.org/kaynaklar/yazi-fikirleri/">yazı fikirleri</a> ve blogcuların kayıt kodlarını ana yazılarına ekleyebilmelerine yarayan <a href="http://site.blogactionday.org/kaynaklar/yardim/">teknik yardım</a>ı da içeren bir kaynak kütüphanesi hazırlıyoruz. 

 

General Web Resources -> Genel Web Kaynakları

Have a killer resource that should be here? <a href="mailto:central@blogactionday.org">Contact Us</a> -> Burada mutlaka olması gerektiğine inandığınız bir kaynak mı var? Bizimle <a href="mailto:central@blogactionday.org">irtibata geçin</a>

Site/URL - Description -> Site/URL - Açıklama

Fact sheets, statistics and articles on the causes and effects of Global Poverty -> Dünya çapında açlığın etkileri ve sebepleri hakkında makaleler, istatistikler ve bilgi notları

Fascinating talk by Researcher Hans Rosling demoing some great statistics -> Araştırmacı Hans Rosling'in bazı istatistikleri gösterdiği konuşma

 

Interesting project with a really worthwhile video -> Gerçekten yararlı bir video'ya sahip enteresan bir proje

Lots of resources providing introductory information to poverty measurement and analysis -> Açlık ölçüleri ve analizleriyle ilgili açıklayıcı bilgiler sunan birçok kaynak

Just 7 years to go to achieve the goals of the Millenium Campaign -> Milenyum Kampanyası’nın hedeflerine ulaşmak için 7 yıl kaldı 

Daily log of experts from around the world promoting the Millennium Development Goals and the global fight against poverty. -> Dünya çapında Milenyum Gelişim Hedeflerini ve açlığa karşı küresel savaşı tanıtan uzmanların günlük kaydı.

Auspiciously occurring just two days after Blog Action Day, this is a fantastic effort to be a part of! -> Blog Action Day'den yalnızca 2 gün sonra yapılacak bu hareket de katılmaya değer bir çalışma!

A very worthwhile read! -> Okunmaya değer bir yazı!

 
 
 
 
 
 

4

http://site.blogactionday.org/resources/banners-images/

http://site.blogactionday.org/kaynaklar/bannerlar-resimler/

 

Badges, Banners & Graphics -> Rozetler, bannerlar & Grafikler

Either right click and copy the banner image, or copy the code snippet under the appropriate banner and paste it onto your site. -> Banner resimlerini, sağ tıklayıp kopyalayabilir veya ilgili banner'ın altında bulunan kodu kopyalayıp sitenize yapıştırabilirsiniz.

Blog Action Day “Logo” -> Blog Action Day "Logo"

Download as <a href=” http://blogactionday.s3.amazonaws.com/banners/logo.psd”>Photoshop PSD</a> -> <a href=” http://blogactionday.s3.amazonaws.com/banners/logo.psd”>Photoshop PSD dosyası</a> halinde indirin

Download as <a href=” http://blogactionday.s3.amazonaws.com/banners/logo.jpg”>JPG</a> -> <a href=” http://blogactionday.s3.amazonaws.com/banners/logo.jpg”>JPG</a> halinde indirin

Badge - 125*125 -> Rozet - 125*125

 

(Not sure if this part is necessery, but we have translated it anyway)

I'm in. Are you? -> Ben varım. Ya sen?

I'm participating. Are you? -> Ben katılıyorum. Ya sen?

Join us on October 15 -> 15 Ekimde bize katılın

Join us on October fifteen -> On beş ekimde bize katılın

Join us on October 15 and together, we'll change the conversation -> 15 Ekimde bize katılın. Beraber konuşulan konuyu değiştirelim.

 
 
 
 
 
 

5

http://site.blogactionday.org/resources/post-ideas/

http://site.blogactionday.org/kaynaklar/yazi-fikirleri/ 

 

Post Ideas -> Yazı Fikirleri

Posting on-topic -> Konuyla ilgili yazmak

 

The best thing a blog can do is to keep their post on topic. Audiences visit our blogs because they enjoy the style, personality and topic of the site. So it makes sense that the best way to get through to these audiences is to use the style, personality and topic to talk about Poverty. For example:

Bir blogun yapabileceği en iyi şey, yazısını konusuyla ilgili tutmaktır. İnsanlar; tarzımızı, kişiliğimizi ve sitemizin odaklandığı konuları beğendikleri için sitelerimizi ziyaret ederler. Bu yüzden kendi tarzımızı, kişiliğimizi ve odaklandığımız konuları göz önünde bulundurarak Açlık'tan bahsetmemiz yerinde olacaktır. Mesela:

* A Design Blog might analyze a set of charity posters and how they convey their message

* Bir tasarım blogu yardımseverlikle ilgili posterleri ve mesajı nasıl ilettiklerini inceleyebilir.

* A Tech Blog might look at pro-poor technologies and projects like 1 Laptop Per Child

* Bir teknoloji blogu çok fakirlere yönelik teknoloji ve Her çocuğa 1 Laptop kampanyası gibi projeleri inceleyebilir.

* A Political Blog might examine the relevant agendas of leading candidates

* Bir politika blogu başkanlık seçimine katılacak adayların ilgili ajandalarını ele alabilir.

* A Sports Blog might look at recent charity activities of a major sports franchise

* Bir spor blogu, büyük bir spor malzemeleri bayisinin yakın zamandaki bağış aktivitelerini listeleyebilir.

* A Business Blog might discuss how businesses can utilize ethical practices to boost their bottom line

* Bir iş blogu, iş kollarının alt çizgidekileri desteklemek için ahlaki uygulamaları nasıl değerlendirebileceklerini tartışabilir.

* A Celebrity Blog might write up a who’s who of celebrity causes and how their participation impacts those causes

* Bir Meşhurlar blogu meşhurların katılımının bu tip çalışmaları nasıl etkileyebileceğinden bahsedebilir.

* A Movie Blog might create a list of the best documentaries relating to issues on poverty

* Bir film blogu, açlıkla ilgili konulardan bahseden en başarılı belgeselleri listeleyebilir.

* A Personal Blog might document a personal activity of the blogger that is helping the disadvantaged

* Bir kişisel blogda, blogu hazırlayan kişinin fakirlere yardım için hangi aktivitelerde bulunduğu yer alabilir.

 
 
 
 
 

6

http://site.blogactionday.org/resources/help/

http://site.blogactionday.org/kaynaklar/yardim/

 

When you register your blog, you will receive a small snippet of code to place on your Blog Action Day post to help with tracking. If you’ve lost it, you can just login and grab it again! Below are instructions for placing the snippet into Blogger, WordPress and TypePad. -> Blogunuzu kaydettiğinizde, Blog Action Day ile ilgili yazınıza ulaşabilmemiz için yazınıza yerleştirmeniz gereken bir kod parçasını elde edeceksiniz. Eğer bu kodu kaybettiyseniz, giriş yapıp tekrar alabilirsiniz! Aşağıda kod parçasını Blogger, Wordpress ve TypePad'e nasıl ekleyeceğiniz açıklanıyor.

 

To add the code, simply write your post as usual, then hit Enter a couple of times to add a line break or two, then click on the “Edit HTML” tab up the top right, and hit paste! And you’re ready to publish!  -> Kodu eklemek için yazınızı her zamanki gibi yazın ve yazınızı bitirince birkaç kere enter’a bastıktan sonra sağ üstte yer alan "Edit HTML" linkine tıklayın ve kodu yapıştırın! Yazınız yayına hazır!

(Same text for Wordpress and TypePad.)

 
 
 
 
 
 

7

http://site.blogactionday.org/resources/what-can-1-person-do/

http://site.blogactionday.org/kaynaklar/1-kisi-ne-yapabilir/

 

What Can One Person Do? -> Bir kişi ne yapabilir?

Actions Each of Us Can Take … Now -> "Hemen" kişisel olarak yapabileceklerimiz

We’re told that poverty can be eliminated within our lifetimes, but even so, most of us feel stuck when it comes to taking action. There are in fact a range of things that anyone can do.

Açlığın yaşam süremiz içinde ortadan kaldırılabileceği söyleniyor, fakat yine de harekete geçmek gerektiğinde çoğumuz kendimizi sıkışmış kalmış hissediyoruz. Bununla birlikte, herkesin yapabileceği bazı şeyler var.

What is Advocacy? -> Taraf tutmak nedir?

Advocacy is speaking up. Before change can happen, decision-makers need to know that their customers, community and constituents want change. Advocacy is letting them know.

Taraf tutmak konuşmaktır. Bir şeyler değişmeden önce, karar verecek olanlar, müşterilerinin toplumun ve seçmenlerin değişiklik istediğini bilmelidirler. Taraf tutmak, onların bilmesini sağlamaktır.

Consumer Advocacy -> Tüketicinin taraf tutması

Many businesses are in a position to make positive changes, by letting them know that customers want those changes, we empower them to do so. Some examples of consumer advocacy are:

Pek çok meslek pozitif değişiklikler yapabilecek durumda. Tüketicilerinin bu değişiklikleri istediğini onlara hatırlatarak, bu değişiklikleri yapmaları için onları yüreklendiriyoruz. Bazı "tüketicinin taraf tutması" durumu örnekleri:

* Investing in “Ethical” funds that balance social responsibility with financial return - showing businesses that social responsibility is profitable

* Sosyal sorumluluğu finansal geri dönüşle dengeleyebilen etik fonlara para yatırarak işverenlere sosyal sorumluluğun kar getireceğini hissettirebiliriz. 

* Letting your local coffee shop know that you would buy Fairtrade coffee if they stocked it 

* Yerel kahve dükkanınıza, eğer getirirlerse Fairtrade (Gümrük birliği) kahvelerinden satın alacağınızı söyleyebilirsiniz.

* Buying clothing from a company that doesn’t make use of sweatshops, so that business sees the profit in being ethical.

Uygun şartlarda ve uygun bir ücretlerle işçi çalıştıran şirketlerden kıyafet alarak, bu iş yerinin ahlaki davranmaktan karlı çıkacağını hissettirebiliriz. 

Political Advocacy -> Politik taraf tutma

Politicians are elected to serve the people, so it makes sense that if they have a clear mandate that their constituents are all in favour of something, they will be empowered to chase those goals. Political advocacy is about letting them know, and creating that mandate. Examples of political advocacy are: 

Politikacılar insanlara hizmet için seçilirler. Bu yüzden seçmenlerinin tamamının aynı şeyi istemesi, politikacıların istenen hedefler için çalışmasına sebep olabilir. Politik taraf tutma, bilmelerini sağlamaktır. Bazı "politik taraf tutma" durumu örnekleri:

 

* Writing a letter to your local government representative - yes they actually read those letters! 

* Yerel hükumet temsilcisine mektup yazabilirsiniz. Evet gerçekten bu mektupları okuyorlar!

* Visiting your local representative to discuss issues relating to poverty - a little more daunting

* Yerel hükümet temsilcisini ziyaret ederek açlıkla ilgili konularda fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Bu biraz daha gözü pek olmayı gerektirir.

* Signing petitions to be delivered to government officials

* Hükümet yetkililerine ulaştırılacak dilekçeleri imzalayabilirsiniz.

Community Advocacy -> Topluluğun taraf tutması

By creating community awareness we broaden the support base for pro-poor action to take place and create a general environment conducive to change. There are many projects that anyone can easily join which are designed for exactly this purpose. A great example is the Stand Up Against Poverty project that falls just two days after Blog Action Day (October 17-19). Participants simply stand up, sometimes alone, most often in groups, to send a message to governments that people demand anti-poverty targets be met. Last year 43 million people participated, this year no doubt will be even larger.

Toplumun dikkatini çekerek çok fakir insanlar için harekete geçilmesini için destek noktamızı güçlendiriyor ve değişimin gerçekleşebileceği genel çevreyi hazırlıyoruz. Tam olarak bu iş için tasarlanmış, herkesin kolaylıkla katılabileceği birçok proje var. Bu projelerden biri de, Blog Action Day'den sadece 2 gün sonra yapılacak olan < a href=http://www.standagainstpoverty.org />Stand Up Against Poverty</a> projesi (17-19 Ekim). Katılımcılar, sadece bazen tek başlarına, bazense gruplar halinde ayağa kalkarak, hükümetlere açlık karşıtı hedeflerin yerine getirilmesi için mesaj gönderiyorlar. Geçen yıl  43 milyon kişi katıldı, bu yıl eminiz ki bu sayı çok daha fazla olacak.

 

By organising a Stand Up group in a local school, church or other organisation, you introduce other members of the community to the cause and issues and inform and educate them  so they themselves become advocates in their own right. 

Okulunuzda veya bir başka çalışma grubunuzda böyle bir proje başlatarak, grubunuzun üyelerine amacınızı ve konuları açıklayabilir, onları bilgilendirebilirsiniz. Böylece onlar da taraf olacaklardır. 

There are a variety of ways that we can use our professional skills in the fight against poverty, that simply require thinking out of the box. Here are some examples: 

Açlığa karşı savaşta profesyonel yeteneklerimizi kullanabilmemizin çeşitli yolları var:

* Volunteering time with charitable organisations to provide specialist, professional skills

* Yardımsever organizasyonlarda profesyonel yeteneklerimizi kullanmak için gönüllü olmak

* Getting your business or workplace to engage in pro-poor research. For example industries like agriculture and health are particularly important to developing economies. However even industries like finance and computers can yield innovations like microloans and the 1 Laptop per Child project, that can be of tremendous benefit to the poor.

* Çalıştığınız yerde çok fakirlerle ilgili çalışmalar yapmak. Mesela gelişmekte olan ekonomiler için tarım ve sağlık endüstrileri özel önem taşır. Bununla beraber finans ve bilgisayar gibi endüstrilerde bile, mikro krediler ve 1 Laptop per Child projesi gibi, fakirlere yararlı olacak gelişimler sağlanabilir.

* Doing business in areas that are both profitable and beneficial to the needy. Bill Gates calls this “Creative Capitalism”, that is using the creative spark of entrepreneurship to bring the benefits of capitalism to the disadvantaged.

* Hem işe yarar, hem de gelir getirir alanlarda iş yapabiliriz. Bill Gates, girişimciliğin üretken kıvılcımıyla fakirlere destek olunabilecek bu duruma, "Üretken Kapitalizm" adını veriyordu. 

Giving is the simplest of all actions that can be taken. There are many, many charities that do great work and benefit from our contributions. Recently giving has also grown to encompass microfinancing - small loans given to entrepreneurs in developing areas to help  them life themselves and their communities out of poverty. Participants in Blog Action Day 2008 are encouraged to donate their day’s earnings to either the Global Fund or Kiva Microloans. You can find out more about both these organisations here. 

Bağış yapmak, yapılabileceklerin en basiti. Çok çok fazla yardım derneği var. Yakın zamanda bağış, gelişmekte olan ülkelerdeki girişimcilere küçük krediler verilmesi ve bu girişimcilerin ülkelerindeki açlıkla mücadele etmesini de içine alan mikrofinansı da kapsadı. Blog Action Day 2008 katılımcıları, o gün elde ettikleri gelirleri Global Fund veya Kiva Microloans'a bağışlayabilirler. Bu organizasyonlar hakkında daha fazla bilgiye <a href="http://site.blogactionday.org/involved/donate-your-days-earnings/">buradan</a> ulaşabilirsiniz.

Information is the platform for better decision making, but all too often we don’t know much about what impact our daily actions have. Informing yourself and informing those around you, enables you to make better choices in daily life.

Bilgi, daha doğru kararlar verebilmeyi sağlar ancak genellikle her gün yaptığımız işlerin ne gibi etkilere sebep olduklarını pek bilmeyiz. Kendinizi bilgilendirmek ve çevrenizdekileri bilgilendirmek, hayatta daha doğru tercihler yapabilmeyi imkan verir.

If you feel like investigating the causes of poverty, two great places to start are our Web Resources page, and by watching the Story of Stuff video by clicking the image below. 

Açlığın sebebini araştırıyorsanız, bizim <a href="http://site.blogactionday.org/kaynaklar/1-kisi-ne-yapabilir/">Web Kaynakları</a> sayfamızı ziyaret ederek ve Story of Stuff (Ekibin Hikayesi) videosunu aşağıdaki resme tıklayıp seyrederek başlayabilirsiniz.

What Can One Person Do? - Video -> Bir kişi ne yapabilir? - Video

This video prepared for the Micah project in Australia highlights some of the actions mentioned above, so if you haven’t the energy to read, just click play!

Avustralya'daki Micah projesi için hazırlanan bu video, yukarıda bahsedilen hareketlerden bazılarını vurguluyor. Bu sebeple okuyacak enerjiniz yok ise, Oynat'a basabilirsiniz.

 
 
 
 
 

8

http://site.blogactionday.org/press/

http://site.blogactionday.org/basin/

 

LEFT MENU:

Press & Media -> Basın & Medya

Contact Details -> İletişim Detayları

Media Kit -> Medya Araçları

 

2008 Enquiries -> 2008 Başvuruları

For interviews or other media enquiries, please find a <a href="http://site.blogactionday.org/press/contact-details/">selection of people to contact</a>.  If you require other resources - logos & press releases - grab our <a href="http://site.blogactionday.org/press/media-kit/">Media Kit</a>.

Röportaj veya diğer medya başvuruları için, lütfen <a href=http://site.blogactionday.org/basin/iletisim-detaylari />iletişime geçmek istediğiniz kişileri seçin</a>.  Diğer kaynaklara - logolara & basın duyurusuna ihtiyaç duyuyorsanız - <a href=http://site.blogactionday.org/basin/medya-araclari />Medya Araçları</a>mıza ulaşın.

2007 Press Coverage -> 2007'de Basında geçen haberler

In 2007 Blog Action Day made a huge splash in both online and traditional media. Here are a few of the highlights:

2007'de Blog Action Day, online ve geleneksel medyada büyük yankı uyandırdı. İşte bunlardan bazıları:

 

“Organizers of the October 15 U.N.-backed “Blog Action Day” said about 15,800 sites had signed up and were offering ideas to millions of people via blogs, or online diaries, ranging from planting more trees to how to recycle plastics.

 "15 Ekim B.M. destekli "Blog Action Day"in organizatörleri, yaklaşık 15.800 sitenin katıldığını ve bu blogların ya da online günlüklerin milyonlarca kişiye daha fazla ağaç dikmekten plastiklerin nasıl geri dönüştürüleceğine kadar fikirler sunduklarını söylediler.

“Our aim is to get everyone talking towards a better future,” according to www.blogactionday.com. 

"Amacımız herkesin daha iyi bir geleceği konuşmasını sağlamak," diyor www.blogactionday.com.

 

The blogs are a new sign of concern about the environment, reflected in everything from a UN summit about climate change last month to the award of the Nobel Peace Prize to former US Vice President Al Gore and the UN climate panel on Friday.”

Bu bloglar, geçen ayki iklim değişikliği konulu B.M. zirvesinden eski ABD 2. Başkanı Al Gore verilen Nobel Barış Ödülü'ne ve Cuma günü yapılan B.M. iklim paneline kadar her şeyde görülen çevre hakkındaki endişelerin yeni bir işareti."

 

“Hundreds of Greek Internet users, including European Environment Commissioner Stavros Dimas, joined yesterday in the first ever international electronic debate on environmental issues, during which the EU official called for Greece to employ better waste management.

"Avrupa Çevre Komisyon Üyesi Stavros Dimas'ın da aralarında bulunduğu yüzlerce Yunan internet kullanıcısı, AB'nin Yunanistan'a daha iyi bir atık yönetim sistemi geliştirmesi çağrısında bulunduğu sıralarda, dün çevre problemlerini konu alan dünyanın ilk uluslararası elektronik müzakeresine katıldı.

 

Organizers of the UN-backed “Blog Action Day” said about 15,800 sites had signed up and were offering ideas to millions of people via blogs, or online diaries, on how to become more environmentally friendly.”

B.M. destekli "Blog Action Day"in organizatörleri, yaklaşık 15.800 sitenin katıldığını ve bu blogların ya da online günlüklerin milyonlarca kişiye nasıl daha çevre dostu olunacağına dair fikirler sunduklarını söylediler."

“One reason I like Blog Action day is it demonstrates the viral power of an idea. It shows how far and how fast something can spread via word of mouth, using today’s technologies. I also like it because it shows the vitality and importance of New Media (of which blogging is a major player).” 

“Blog Action day'i sevmemin bir sebebi de, bir fikrin nasıl çabucak yayılabildiğini ispat etmesidir. Bir sözün, günümüz teknolojisiyle ne kadar uzağa ve ne kadar hızlı taşınabildiğini gösteriyor. Onu sevmemin bir diğer sebebi de (blogculuğun büyük bir oyuncu olduğu) Yeni Medya'nın gerekliliğini ve önemini hissettirmesi. “

 

Online Press 2007 Coverage -> 2007'de Online basında geçen haberler

Traditional Press 2007 Coverage -> 2007'de geleneksel basında geçen haberler

 

 

 

 

 

9

http://site.blogactionday.org/press/contact-details/

http://site.blogactionday.org/basin/iletisim-detaylari/

 

Contact Details -> İletişim Detayları

Media Enquiries -> Medya Başvuruları

Naysan Naraqi (Media Liaison) -> Naysan Naraqi (Medya Bağlantısı)

Interviews -> Röportajlar

Cyan Ta’eed (Event Co-Founder) -> Cyan Ta’eed (Etkinliğin kurucularından)

Leo Babauta (Top100 Blogger from ZenHabits.net) -> Leo Babauta (ZenHabits.net Top100 Blogcusu)

 

General Enquiries -> Genel Başvurular

Collis Ta’eed (Event Coordinator) -> Collis Ta’eed (Etkinlik koordinatörü)

Easton Ellsworth (Assistant Event Coordinator) -> Easton Ellsworth (Etkinlik koordinatör yardımcısı)

 
 
 
 
 
 
 

10

http://site.blogactionday.org/press/media-kit/

http://site.blogactionday.org/basin/medya-araclari/

 

Graphics for Download -> İndirilebilir Grafikler

 

Logo - Download as <a href=” http://blogactionday.s3.amazonaws.com/banners/logo.psd”>Photoshop PSD</a>

Logo -  <a href=” http://blogactionday.s3.amazonaws.com/banners/logo.psd”>Photoshop PSD dosyası</a> halinde indirin

Logo - Download as <a href=” http://blogactionday.s3.amazonaws.com/banners/logo.jpg”>JPG</a>

Logo - <a href=” http://blogactionday.s3.amazonaws.com/banners/logo.jpg”>JPG</a> halinde indirin

 

Press Releases -> Basın Duyuruları

Bloggers Worldwide to Address Poverty on 2nd Annual Blog Action Day October 15 

Dünyanın her yerinden blogcular, Blog Action Day'in 2. yılında 15 ekimde açlığa dikkat çekecekler.

On October 15, 2008, bloggers everywhere will participate in the second annual Blog Action Day by blogging about poverty and by aiding poverty relief efforts. Several of the world’s most popular blogs have agreed to participate. In 2007, more than 20,000 blogs participated, along with many major corporations and international organizations. Anyone may register for free at http://blogactionday.org.

15 Ekim 2008'de dünyanın her yerinden blogcular, Blog Action Day'in 2. yılında açlık hakkında yazacak ve açlara yardım çalışmalarına destek verecekler. Dünyanın en tanınmış bloglarından bazıları katılmayı kabul ettiler. 2007'de uluslararası organizasyonlar ve büyük kuruluşlar ile 20,000'in üzerinde blog katılmıştı. Herkes ücretsiz olarak http://blogactionday.org adresinden kayıt olabilir.

 

Sydney, Australia (PRWEB) August 15, 2008 — On October 15, bloggers around the world will discuss poverty on the second annual Blog Action Day. Anyone may register for free at http://blogactionday.org.

Sidney, Avustralya (PRWEB) 15 Ağustos 2008 - 15 ekimde, dünyanın her yerinden blogcular, Blog Action Day'in 2. yılında açlık hakkında yazacak. Herkes ücretsiz olarak http://blogactionday.org adresinden kayıt olabilir.

 

The non-profit event began in 2007 as a way for many blog publishers to view a pressing issue from distinct perspectives at the same time, thereby increasing awareness and creating a global discussion.

Kâr amacı gütmeyen etkinlik, 2007'de farklı bakış açılarından blog yayıncılarının, global tartışma ortamı kurmak ve konuya dikkak çekmek için, aynı günde acil bir konuyu işlemesiyle başladı. 

 

Utilizing mass participation, the day aims to provide a platform for bloggers to discuss and act on a pressing issue

Gün, blogcuların geniş bir katılımla acil bir konu üzerine tartışması ve harekete geçmesi için bir platform sunmayı amaçlıyor.

Bloggers can participate by publishing at least one blog post, podcast or video about poverty on Wednesday, October 15, 2008 and/or by contributing to Blog Action Day 2008 partners TheGlobalFund.org and Kiva.org.

Blogcular, 15 ekim çarşamba günü açlık hakkında en az bir blog yazısı, podcast veya video  yayınlayarak veya Blog Action Day 2008'in çalışma ortakları TheGlobalFund.org ve Kiva.org'a bağışta bulunarak katılabilirler.

“Utilizing mass participation, the day aims to provide a platform for bloggers to discuss and act on a pressing issue,” said event co-founder Collis Ta’eed, an Australian blogger  from FreelanceSwitch.com. “This year we hope to grow on the success of 2007’s event, and bring the innovative and oftentimes personal publishing style of blogging to bear on the critical issue of poverty. With thousands of individual thoughts, ideas and actions, we aim to mobilize audiences everywhere.”

"Gün, blogcuların geniş bir katılımla acil bir konu üzerine tartışması ve harekete geçmesi için bir platform sunmayı amaçlıyor." diyor etkinliğin kurucularından ve FreelanceSwitch.com'dan bir Avustralyalı blogcu olan Collis Ta’eed. "Bu yıl, 2007'deki başarımızı aşmak ve blogculuğun yenilikçi ve genellikle kişisel yayıncılık tarzıyla kritik bir konu olan açlık konusuna yönelmeyi amaçlıyoruz. Binlerce ayrı düşünce, fikir ve hareket ile dünyanın her yerinden insanları harekete geçirmeyi hedefliyoruz."

Already, 13 of the world’s 100 most popular blogs according to Technorati.com have agreed to participate in Blog Action Day this year, including TechCrunch.com, Readwriteweb.com, Mashable.com, SmashingMagazine.com, Problogger.net, GigaOM.com, Copyblogger.com, ZenHabits.net, Inhabitat.com, VentureBeat.com, Mentalfloss.com, PronetAdvertising.com and TorrentFreak.com. 

Şu ana kadar Technorati.com'a göre dünyanın en tanınmış 100 blogundan 13'ü, TechCrunch.com, Readwriteweb.com, Mashable.com, SmashingMagazine.com, roblogger.net, GigaOM.com, Copyblogger.com, ZenHabits.net, Inhabitat.com, VentureBeat.com, Mentalfloss.com, PronetAdvertising.com ve TorrentFreak.com, bu yıl Blog Action Day'e katılmayı kabul etti. 

Other Blog Action Day 2008 supporters include Elena Valenciano, a prominent member of the Spanish Parliament, and Ben Rattray, CEO of Change.org. 

Diğer Blog Action Day 2008 destekçileri arasında İspanyol Parlamentosunun önde gelen isimlerinden Elena Valenciano ve Change.org CEO'su Ben Rattray de yer alıyor.

The first Blog Action Day in 2007 focused on the environment and more than 20,000 blogs participated, along with many major corporations and international organizations including - the United Nations Environmental Programme, EU Commissioner for the Environment, Google, Wells Fargo, eBay, Yahoo!, BlogTV Brazil, BlogAs Lithuania.

2007'deki ilk Blog Action Day çevre konusuna odaklanmıştı ve the United Nations Environmental Programme, EU Commissioner for the Environment, Google, Wells Fargo, eBay, Yahoo!, BlogTV Brazil, BlogAs Lithuania'nın da aralarında bulunduğu uluslararası organizasyonlar ve büyük kuruluşlar ile birlikte 20,000 blogun katılımıyla gerçekleşmişti.

 

About Blog Action Day: -> Blog Action Day hakkında

Blog Action Day is an annual non-profit event that asks bloggers to simultaneously discuss a single issue each year on October 15th. The aim of the event is to trigger widespread discussion around a global issue through niche-focused articles that appeal to their respective audiences. The event began in 2007 when a group of bloggers asked each other, “What would happen if …?” and then decided to find out.

Blog Action Day; kâr amacı gütmeyen ve her yıl ekimin 15'inde, blogcuların eş zamanlı olarak aynı konuyu işlemelerini isteyen bir etkinlik. Hareketin amacı, global bir konu etrafında, farklı okuyucu gruplarını etkileyecek farklı alanlardan makaleler aracılığıyla yaygın müzakereler başlatmak. Hareket 2007 yılında, bir grup blogcunun birbirlerine "Eğer... olursa ne olur?" diye sormaları ve bu sorunun cevabını bulmaya karar vermeleriyle başladı.

 

Contact: -> İletişim:

Easton Ellsworth, Assistant Event Coordinator -> Easton Ellsworth, Etkinlik koordinatör yardımcısı

Email: -> Email:

Phone: -> Telefon:

Website: -> Websitesi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

http://site.blogactionday.org/event-news/blog-action-day-launches/

http://site.blogactionday.org/etkinlik-haberleri/blog-action-day-basliyor/

 

Blog Action Day Launches -> Blog Action Day başlıyor

 

Stay up to date via: -> Gündemi kaçırmamak için:

 

LEFT MENU:

The Action Blog -> Hareket Blogu

Event News -> Etkinlik Haberleri

General -> Genel

 

This morning, August 15 2008, Blog Action Day has launched. In the next two months we hope to encourage thousands of bloggers, podcasters and videocasters to learn about poverty, and on October 15, take action. This might be through posting on the theme of poverty and educating your readers about the issues and actions they might take, it might be donating your day’s earnings – there are many ways you can get involved.

Bu sabah, 15 Ağustos 2008'de, Blog Action Day başladı. Gelecek 2 ay içinde binlerce blogcuyu, podcast ve videocast yayıncısını açlık hakkında bilgiler öğrenmeye ve 15 ekimde harekete geçmeye ikna edebilmeyi ümit ediyoruz. Bu, açlık hakkında yazılar yazarak ve yapabilecekleri hakkında okuyucuları eğiterek olabileceği gibi, o gün web sitenizden kazandığınız gelirleri bağışlayarak da olabilir. Katılabileceğiniz pek çok yol var.

 

So what’s happened so far? Well in the last 48 hours the blogosphere has proven itself to be a verdant space for grassroots action. Here’s what’s happened so far:

Peki şimdiye kadar neler oldu? Geçen 48 saat içinde blog alemi halka yakın hareketler için uygun bir mekan olduğunu ispatladı. İşte şimdiye kadar olanlar:

15 of the world’s 100 most popular blogs according to Technorati.com have agreed to participate in Blog Action Day this year, including:

Technorati'ye göre dünyanın en tanınmış 100 blogundan 15'i bu yıl Blog Action Day'e katılmayı kabul etti. Bu bloglar:

Elena Valenciano, a prominent member of the Spanish Parliament and spokesperson for the Human Rights Committee will be taking part in Blog Action Day.

İspanyol Parlamentosunun önde gelen isimlerinden biri ve İnsan hakları Komitesi'nin sözcüsü olan Elena Valenciano Blog Action Day'e katılacak.

Ben Rattray, CEO of Change.org is supporting the event, and you can now get involved in the Blog Action Day social network.

Change.org CEO'su Ben Rattray etkinliği destekliyor ve artık Blog Action Day sosyal ağına üye olabiliyorsunuz.

…And this is before Blog Action Day 2008 officially launched! We’re so excited about this year and thank everyone for their support so far.

... ve bu saydıklarımız Blog Action Day 2008 resmi olarak başlamadan önce oldu! Bu yıldan çok ümitliyiz ve şimdiye kadar yaptıkları desteklerden ötürü herkese teşekkür ediyoruz.

If you haven’t already, join us by committing your blog to participate in this year’s Blog Action Day!

Hâlâ katılmadıysanız, bu yılın Blog Action Day'inde yer almak için blogunuzu kaydederek aramıza katılın!

 
 
 
 
 
 

12

http://site.blogactionday.org/general/stay-up-to-date-with-twitter/

http://site.blogactionday.org/genel/twitter-ile-gundemden-haberdar-olun/

 

Stay Up To Date with Twitter -> Twitter ile gündemden haberdar olun

During last year’s Blog Action Day, I noticed that there was a lot of small bits of news that come along like press articles, major blogs joining, related links and so on, that didn’t quite fit the bill for a full blog post. So this year we’re embracing Twitter so that we can put out lots of little messages and you can stay up to date with what’s happening.

Geçen yılın Blog Action Day'i boyunca, bir blog yazısını doldurmaya yetmeyecek küçüklükte, basın haberleri, büyük blogların katılımı ve alakalı bağlantılarla ilgili bir çok küçük haber olduğunu fark ettim. Bu sebeple bu yıl Twitter'ı kullanacak ve bir çok küçük mesajı buraya göndererek olanlardan haberdar olmanızı sağlayacağız.

Easton Ellsworth is running the twitter account and you can keep up to date by:

Easton Ellsworth Twitter hesabını yönetiyor. Aşağıdaki yöntemlerle gündemden haberdar olabilirsiniz:

* Follow us on twitter.com/blogactionday -> * Bizi twitter.com/blogactionday'de takip edin

* Subscribe to the Twitter RSS -> * Twitter RSS'ine abone olun

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.